Image

O WYDZIALE

Na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK Gdańsk, kierunek Grafika oferujemy:

 • Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim (licencjackie studia) w dwóch trybach:
  • stacjonarnym – studia dzienne (od poniedziałku do piątku) trwające 6 semestrów,
  • niestacjonarnym – studia zaoczne (co dwa tygodnie w weekendy: sobota i niedziela) trwające 8 semestrów.
 • Studia podyplomowe - Projektowanie Graficzne

Dodatkowo oferujemy KURS przygotowujący na kierunek GRAFIKA z rysunku, malarstwa i kompozycji.

Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin:

 • sztuk plastycznych (zagadnienia dotyczące kompozycji, malarstwa, rysunku) oraz
 • grafiki (podstawowe zagadnienia i pojęcia z grafiki projektowej, współczesnego języka projektowego, umiejętności w następujących dziedzinach: multimedia, projektowanie stron internetowych, organizacja i kierowanie projektami).

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata w zakresie projektowania graficznego.

Po obronie pracy licencjackiej i uzyskaniu dyplomu nasi absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających w PJATK w Warszawie

O KIERUNKU GRAFIKA

Projektowanie Graficzne porządkuje formę przekazu. Jest istotnym elementem reklamy, marketingu i sztuki. Obecnie każda branża potrzebuje usług z tego zakresu, zatem zapotrzebowanie na dobrze wykształconego grafika jest spore.

Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia ogólnoakademickie, interdyscyplinarne, artystyczne z silnym akcentem technicznym. Nasi Studenci otrzymują szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z przedmiotów plastycznych, jak i obsługi aplikacji graficznych (Adobe, Maya, Unity itp.).

Przedmioty komputerowe prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych, obejmują elementy takich dziedzin, jak: projektowanie graficzne, obróbka obrazu, tworzenie i projektowanie stron www, multimedia, tworzenie animacji, modelowanie trójwymiarowe. W zakresie sztuk manualnych studenci studiują w profesjonalnych pracowniach: rysunek i malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika projektowa i artystyczna.

Nasi Studenci korzystają z praktyk i staży w cenionych firmach na Pomorzu. Już podczas studiów najczęściej zaczynają swoją karierę zawodową.

Wybrane prace studentów można zobaczyć w galerii na stronie PJATK w Gdańsku oraz w budynku Uczelni.
Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy, ponieważ łączą w sobie pożądane przez pracodawców cechy: rozwinięty zmysł artystyczny, kreatywne poszukiwanie rozwiązań oraz zorientowanie w technicznych zagadnieniach branży.

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

 • Program nauczania skoncentrowany na realizacji zajęć artystycznych z silnym akcentem na praktyczne wykorzystanie nowych mediów.
 • Posiadamy profesjonalne pracownie: rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii, grafiki projektowej i artystycznej.
 • Studenci WSNM PJATK Gdańsk korzystają z praktyk i staży w uznanych firmach z Pomorza. Po ukończeniu studiów posiadają umiejętności samodzielnej, kreatywnej i innowacyjnej pracy.
 • Jesteśmy szkołą kameralną, dlatego możemy być elastyczni wobec potrzeb naszych studentów, do każdego z nich mamy indywidualne podejście.
 • Dla naszych studentów mamy specjalną ofertę certyfikowanych kursów organizowanych przez Uczelnię (CISCO, LPIC i inne).
 • Studenci WSNM PJATK Gdańsk poznają historię i kulturę Japonii, mają zajęcia z kaligrafii oraz mogą skorzystać z bezpłatnych kursów języka japońskiego.
 • Na uczelni panuje atmosfera współistnienia różnych kultur – prócz Japonii możemy pochwalić się sporą grupą studentów zza granicy, m.in. z Portugalii, Rosji i Ukrainy. Wykłady odbywają się po polsku, ale prowadzone są kursy dokształcające z języka polskiego dla studentów z zagranicy.

SPECJALIZACJA - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Podczas pierwszych semestrów studenci zdobywają wiedzę ogólnoakademicką oraz umiejętności praktyczne. Na 3. roku studenci w ramach Pracowni Licencjackiej – Projektowanie Graficzne – realizują indywidualne projekty prac dyplomowych w takich obszarach, jak:

Projektowanie graficzne
Projektowanie graficzne 
(artystyczne i wydawnicze)
projektowanie graficzne do celów wydawniczych
Grafika artystyczna
multimedia (gry komputerowe, animacje)
Liternictwo i typografia
web design
Identyfikacja wizualna
web design
Web design
web design
Ilustracja
web design
Film (krótkie formy filmowe)
web design
Fotografia
web design
Multimedia (wizualizacja gier komputerowych i animacji)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenta Wydziału Sztuki Nowych Mediów  PJATK Gdańsk cechuje zarówno wysokiej jakości warsztat artystyczny, jak i znajomość najnowszych narzędzi cyfrowych. Nasi studenci i absolwenci  znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, drukarniach, działach kreatywnych, studiach graficznych, filmowych i fotograficznych lub zakładają własne działalności.

 • Dysponuje szeroką wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury, estetyki oraz filozofii.
 • Posiada warsztat w zakresie sztuk plastycznych (kompozycji, malarstwa, rysunku, rzeźby, fotografii, animacji, kaligrafii), projektowania graficznego 2D i 3D oraz komunikacji wizualnej. 
 • Doskonale porusza się w zagadnieniach związanych z reklamą i multimediami.

PROGRAM STUDIÓW

Ramowy plan studiów określa przedmioty wykładane w toku studiów. Realizacja planu w konkretnym roku akademickim może się nieznacznie różnić od przedstawionego materiału (np. w związku z wyjazdem wykładowcy na staż naukowy).

Programy studiów Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK Gdańsk 

St. stacjonarne - profil ogólnoakademicki

od rocznika 2018/2019 PDF

St. niestacjonarne - profil ogólnoakademicki

od rocznika 2018/2019 PDF

SPECYFIKACJA STUDIÓW

Wydział Sztuki Nowych Mediów jest odpowiedzią na potrzeby szybko zmieniającego się świata. Profil kształcenia zapewnia naszym studentom możliwość połączenia artystycznej wrażliwości, rozumienia komunikacji wizualnej oraz wykorzystania narzędzi i technologii informatycznych. Dzięki takiemu podejściu do nauki nasi absolwenci stają się cennymi i poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Przywiązujemy dużą wagę do form komunikacji wizualnej, dlatego studenci poznają dogłębnie tajniki warsztatu malarstwa i rysunku, fotografii czy grafiki artystycznej i multimedialnej.

Mocno akcentujemy wykorzystanie nowych mediów i biegłego poruszania się w narzędziach cyfrowych. Dlatego prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem narzędzi i technologii cyfrowych, multimediów (w tym: animacja komputerowa) oraz modelowania 3D.

Stawiamy na ćwiczenia praktyczne, które doskonalą zdolności obrazowania, modelowania i kompozycji, z użyciem warsztatu malarskiego, rysunkowego, graficznego, fotograficznego oraz komputerowego.

SYLABUSY ZAJĘĆ

Sylabusy zajęć dostępne są po zalogowaniu się na swoje konto pocztowe w domenie PJATK.

Kliknij, aby pobrać sylabusy zajęć

ZASADY REKRUTACJI

Proces rekrutacyjny na Wydział Sztuki Nowych Mediów, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, składa się z następujących etapów:

 • ETAP 1: Rejestracja on-line (na portalu e-Rekrutacja, czynny od maja 2019).
 • ETAP 2: Rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja zadania obowiązkowego i własnych prac  (portfolio).
 • ETAP 3: Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.
 • ETAP 4: Kwalifikacja na studia, wpisowe i kontrakt.

Szczegółowe zasady rekrutacji dla obcokrajowców. pdf

Recruitment rules for foreigners. pdf

Szczegółowe informacje na temat etapów procesu rekrutacyjnego:

ETAP 1: REJESTRACJA ON-LINE

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl.

 • Koniecznie podaj poprawny adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny.
 • Po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu.  
 • Po zalogowaniu obowiązkowo:
 • wybierz kierunek, na który aplikujesz;
 • wypełnij formularze;
 • wgraj swoje zdjęcie. 

Wymagania dotyczące zdjęć w formacie cyfrowym wgrywanych na portal, które będą wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji: 

 • Zdjęcie powinno być w formacie dowolnym. 
 • Dopuszczalny format zdjęcia to JPG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg).
 • Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.).
 • Zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielczości 700x900 (szer. x wys.).
 • Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10MB.

Obowiązkowo wybierz i zapisz się na odpowiadający Ci termin rozmowy kwalifikacyjnej.

 

ETAP 2: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, PREZENTACJA ZADANIA OBOWIĄZKOWEGO I WŁASNYCH PRAC (PORTFOLIO)

Zgłaszasz się na rozmowę kwalifikacyjną z potwierdzeniem uiszczonej na swoje konto indywidualne wpłaty w wysokości 75 PLN w wybranym i zabukowanym przez siebie terminie (podczas rejestracji w portalu rekrutacyjnym zaznaczasz wybrany termin rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzenie wpłaty na konto indywidualne generujesz również z poziomu portalu rekrutacyjnego). 

Rozmowa kwalifikacyjna

Jako kandydat na studenta Wydziału Sztuki Nowych Mediów na rozmowie kwalifikacyjnej przedstawiasz:

 1. obowiązkową pracę na zadany temat.
 • Temat zadania obowiązkowego w roku 2019: ANANAS, RYBA, WODA, SŁOŃCE. 

Jest to obowiązkowe zadanie do wykonania w formacie 50cm x 50cm. Kompozycja powinna zawierać wszystkie wymienione elementy.

 

 1. Przygotuj się do krótkiej rozmowy na temat wykonanych zadań. Dlaczego praca wygląda tak, a nie inaczej? Co autor chciał wyrazić komponując przekaz w określony sposób? Jak zmieniłaby się wymowa przekazu, gdyby usunąć lub dodać jakiś fragment?
 2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz, a nawet powinieneś przedstawiać swoje zainteresowania artystyczne. Temat rozmowy może obejmować  zakres kultury, literatury, teatru i ogólnie pojętej sztuki. Premiowane będą: kreatywność, otwarte podejście do świata, swoboda wypowiedzi i pozytywne nastawienie.
 3. Teczka (portfolio), w skład której wchodzą prace własne. Premiowana będzie wszechstronność oraz pokazywanie własnych pasji i zainteresowań artystycznych. Przykładowe portfolio może zawierać prace z:
  • malarstwa – w dowolnej technice,
  • rysunku – w dowolnej technice,
  • fotografii - klasycznej lub cyfrowej, możliwe także retusze cyfrowe,
  • grafiki komputerowej - w dowolnej technice (np. rendering, sceny 3D, strony internetowe, animacje itp.),
  • realizacje poligraficzne (np. druki reklamowe, wizytówki, elementy identyfikacji wizualnej itp.),
  • prace z innych dziedzin związanych z pojęciem „plastyka” będą dodatkowym atutem.
 4. Portfolio nie musi zawierać wszystkich wymienionych rodzajów twórczości, ale im bardziej jest ono wszechstronne, tym lepiej. Zaleca się, aby przynajmniej 2-3 prace były wykonane ręcznie (bez użycia technik cyfrowych).
 5. Limit liczby prac nie jest wyznaczony (ani górny, ani dolny) – zachęcamy jednak do możliwie szerokiego pokazania swojej twórczości. Nie wymagamy też prezentacji próbek wszystkich powyżej wskazanych obszarów, choć oczywiście im szerszy jest prezentowanych wachlarz technik, tym lepiej.

 

Pamiętaj, że już podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz od razu złożyć komplet dokumentów.

ETAP 3:  DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wymagane dokumenty: 

 • Podanie o przyjęcie na studia:
 • wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w portalu rekrutacyjnym lub
 • otrzymać bezpośrednio w dziekanacie.
 • Świadectwo maturalne:
 • kandydat dostarcza oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza,
 • w przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, zobowiązany jest dostarczyć tłumaczenie przysięgłe ww. egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku gdy są wymagane). 
  1. Szczegółowe zasady rekrutacji dla obcokrajowców  zamieszczone są w osobnym dokumencie. (podlinkować)
 • Dokumenty dostarcz:
 • osobiście do dziekanatu PJATK w Gdańsku, ul. Brzegi 55,
 • pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem.

 

ETAP 4: KWALIFIKACJA NA STUDIA, WPISOWE I KONTRAKT 

 • Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym. 

Po otrzymaniu decyzji kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej.

 • Wpłaty należności za wpisowe dokonujesz na swoje indywidualne konto, które po zalogowaniu do portalu rekrutacyjnego będzie widoczne na Twoim profilu.

Podpisujesz kontrakt z Uczelnią (stacjonarne pdf, niestacjonarne pdf), będącym umową i obustronnym zobowiązaniem pomiędzy Studentem a Uczelnią. 

 • Po przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego (osobiście lub mailowo gdansk@pja.edu.pl) kontrakt można podpisać:
  •  osobiście w dziekanacie,
  •  poprosić mailowo o przesłanie Kontraktu w wersji elektronicznej  i

 odesłać dwie podpisane przez siebie kopie na adres dziekanatu (PJATK ul. 

 Brzegi 55, 80-045 Gdańsk).

 

Istnieje możliwość podpisania kontraktu trójstronnego Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj dziekanat z wyprzedzeniem.

 

Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

 

W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z dziekanatem, wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, Wydział Sztuka Nowych Mediów.

 

Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pja.edu.pl.

STUDIA PODYPLOMOWE

Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK Gdańsk oferuje studia podyplomowe - Projektowanie Graficzne. 

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (posiadającym minimum licencjat). Projektowanie Graficzne to studia podyplomowe dla osób, które chcą nabyć lub pogłębić wiedzę z zakresu komunikacji wizualnej, grafiki projektowej i multimediów. Kandydaci to osoby działające w promocji, marketingu, public relations, wydawnictwach, agencjach reklamowych, mediach, instytucjach powiązanych z mediami, architekturze, wzornictwie oraz telewizji.

Nasz absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na świadome podejście do kreacji oraz samodzielnie podejmowanie zadań projektowych.

 

Główne zagadnienia programowe:

 • tworzenia kreatywnej grafiki w komunikacji wizualnej;
 • tworzenie złożonych układów typograficznych;
 • budowania zależności między treścią, a formą komunikatu wizualnego;
 • wykorzystania fotografii do celów reklamowych;
 • zasady projektowania identyfikacji firmy.

 

Program przewiduje 232 godziny zajęć. Studia trwają 2 semestry, prowadzone są w systemie zaocznym, w czasie zjazdów weekendowych. 

Kierownikiem Studiów jest dr Mariusz Sładczyk; e-mail: marsla@pjwstk.edu.pl.

Planowana data rozpoczęcia zajęć: październik 2019.

Program studiów podyplomowych Grafika Projektowa  w roku akad. 2019/2020 

 

Opłaty

Wpisowe

1000 zł

Wpisowe dla Absolwentów PJATK           

500 zł

Opłata za semestr I

3600 zł

Opłata za semestr II

3600 zł

 

Rekrutacja 

Proces rekrutacyjny na studia podyplomowe Grafika Projektowa na WSNM PJATK Gdańsk składa się z następujących etapów:

 • ETAP 1: Rejestracja on-line (na portalu e-Rekrutacja, czynny od maja 2019).
 • ETAP 2: Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.
 • ETAP 3: Kwalifikacja na studia, wpisowe i kontrakt.

Dzięki portalowi e-Rekrutacja można będzie na bieżąco sprawdzać status dokumentów (brakujące / nadesłane / zaakceptowane).

Szczegółowe informacje na temat etapów procesu rekrutacyjnego: 

ETAP 1: Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl.

 • Koniecznie podaj poprawny adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny.
 • Po aktywowaniu konta zyskasz dostęp do swojego profilu.
 • Po zalogowaniu obowiązkowo:
   • wybierz kierunek, na który aplikujesz (studia podyplomowe – Projektowanie Graficzne w Gdańsku), wyświetli się lista wymaganych dokumentów (które musisz dostarczyć w wersji papierowej);
   • wypełnij formularze;
   • wgraj swoje zdjęcie. 

 

Wymagania dotyczące zdjęć w formacie cyfrowym wgrywanych na portal, które będą wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji:

 • Zdjęcie powinno być w formacie dowolnym.
 • Dopuszczalny format zdjęcia to JPG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg).
 • Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.).
 • Zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielczości 700x900 (szer. x wys.).
 • Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10MB.

 

ETAP 2: Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych

Wymagane dokumenty: 

 1.   Podanie o przyjęcie na studia:
  • wypełniony druk możesz pobrać ze swojego profilu w portalu rekrutacyjnym (podanie musi zawierać zdjęcie z portalu rekrutacyjnego) lub
  • otrzymać bezpośrednio w dziekanacie.
 2. CV
 3. Dyplom ukończenia uczelni wyższej wraz z suplementem (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra) -  oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza dostarcz:
  • osobiście do dziekanatu PJATK w Gdańsku, ul. Brzegi 55,
  • pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem.

 

ETAP 3: KWALIFIKACJA NA STUDIA, WPISOWE I KONTRAKT 

 • Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym. 

Po otrzymaniu decyzji kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej.

 • Wpłaty należności za wpisowe dokonujesz na swoje indywidualne konto, które po zalogowaniu do portalu rekrutacyjnego będzie widoczne na Twoim profilu.

Podpisujesz kontrakt z Uczelnią (stacjonarne pdf , niestacjonarne pdf), będącym umową i obustronnym zobowiązaniem pomiędzy Studentem a Uczelnią. 

 • Po przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego (osobiście lub mailowo gdansk@pja.edu.pl) kontrakt można podpisać:
  • osobiście w dziekanacie,
  • poprosić mailowo o przesłanie kontraktu w wersji elektronicznej  i odesłać dwie podpisane przez siebie kopie na adres dziekanatu (PJATK ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk).

Istnieje możliwość podpisania kontraktu trójstronnego Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj dziekanat z wyprzedzeniem.

Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z dziekanatem, wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

 • Bank Millennium S.A.
 • Stanisława Żaryna 2A
 • 02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:

 • numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:

 • PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
 • Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek: np. Jan Nowak, wpisowe, Wydział Sztuka Nowych Mediów.


Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pja.edu.pl.

Załączniki:

Podanie – podyplomowe

Regulamin – podyplomowe

Zasady studiowania – podyplomowe

PRACE STUDENTÓW

mgr. Antonina Buszewicz

 • 23.04.2019. – Wystawa studentów WSNM/ Pracownia Ilustracji | BUKOWSKI | / Plama Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku

 

dr hab. Beata Cedrzyńska prof. PJATK

 • 21.02.2018r. – Wystawa studentów WSNM | PORTRET | / Stacja Kultura w Rumi
 • 07.02.2018r. – Wystawa ODBICIE Mariusza Borzyszkowskiego / Stacja Kultura w Rumi
 • 06.02.2018r. – Wystawa HELLO MY NAME IS HUMAN Tomasza Konopczyńskiego / Stacja Kultura w Rumi
 • 05.01.2018r. – Wystawa dyplomów licencjackich MY NAME IS HUMAN/ Galeria Debiut
 • 5.05.2017 r. – Wystawa OSOBLIWE PORTRETY Magdaleny Kupiec i Dagmary Skwarskiej / Stacja Orunia Gdański Archipelag Kultury
 • 19.04.2017 r. – Wystawa CIAŁO Jakuba Wilczyńskiego / Klubogaleria Bunkier
 • 10.03.2017 r. – Wystawa Woodland Teresy Płotkowiak / Sztumskie Centrum Kultury
 • 10.03.2017 r. – Wystawa SONG OF MYSELF Katarzyny Gnacińskiej / Sztumskie Centrum Kultury
 • 11.01.2017 r. – Wystawa SONG OF MYSELF Katarzyny Gnacińskiej / Stacja Kultura w Rumi
 • 13.01.2017 r. – Wystawa PRZED OCZAMI DUSZY MOJEJ Natalii Koniuszy / Stacja Orunia Gdański Archipelag Kultury
 • 11.01.2017 r. – Wystawa STAMPS Magdaleny Bieleckiej / Stacja Kultura w Rumi
 • 20.05.2016 r. – Pracownia Rysunku i Malarstwa / Stacja Kultura w Rumi
 • 6.04.2016 r. – Wystawa MALARSTWA Renaty Maj / Galeria Nova / Malbork
 • Fotorelacja z XXX wernisażu KN AWA / Magdalena Bielecka / NIC TAKIEGO i Paulina Markowska / LIGHT SHADOW
 • Fotorelacja z wystawy Katarzyny Drewek / OBRAZKI Z GŁOWY / Galeria SCK w Sztumie
 • 18.03.2016 r. – Wystawa LIGHT SHADOW / Paulina Markowska / Galeria SCK w Sztumie
 • 18.03.2016 r. – Wystawa NIC TAKIEGO / Magdalena Bielecka / Galeria SCK w Sztumie
 • 4.03.2016 r. – Wystawa OBRAZKI Z GŁOWY / Katarzyna Drewek / Galeria SCK w Sztumie
 • Fotorelacja z wystawy NA GRANICY Tomasza Konopczyńskiego i Krzysztofa Kaszubowskiego
 • 15.02.2016 r. – Wystawa NA GRANICY / Tomasz Konopczyński i Krzysztof Kaszubowski / Stacja Kultura w Rumi
 • Fotorelacja z wystawy ZATUSZOWANE Aleksandry Łangowskiej i Łukasza Ejsmonta
 • 1.02.2016 r. – Wystawa Aleksandry Łangowskiej i Łukasza Ejsmonta / ZATUSZOWANE / Stacja Kultura w Rumi
 • Fotorelacja z Wystawy zbiorowej ILUSTRACJA / Stacja Kultura w Rumi
 • 2.12.2015 r. – WYSTAWA ZBIOROWA / ILUSTRACJA / STACJA KULTURA W RUMI
 • Fotorelacja wystawy DWOJAKO w STACJI KULTURA
 • Fotorelacja wystawy /KOŁO AWA / SZTUMSKIE CENTRUM KULTURY
 • 5.11.2015 r. – WYSTAWA DWOJAKO / Magdalena Bielecka i Natalia Koniuszy / STACJA KULTURA W RUMI
 • 19.10.2015 r. – WYSTAWA KOŁA AWA / INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO / AULA PJATK
 • 1.07.2015 r. – Wystawa TROCHĘ MNIEJSZE MIASTO / Stacja Kultura w Rumi
 • 18.06. – 20.09.2015 r. - WYSTAWA PLENERU ARTYSTYCZNEGO – ZAMEK MALBORK 2014
 • Fotorelacja z wystawy ŁUKASZA EJSMONTA / ANTYPSYCHOMETRIA / AULA PJATK / GDAŃSK / 12.04.2015 r.
 • 22.05.2015 r. - Wystawa MAGDY KARCZ / MOODBOX w Galerii SCK Sztumie
 • 22.05.2015 r. – Wystawa KOŁA AWA W Galerii SCK w Sztumie
 • 12.05.2015 r. – Wystawa NATALIA KONIUSZY – AKWARELA, PJATK
 • Fotorelacja z wystawy EWY DISZER w Galerii Sztuki Wawrzyniak
 • 24.04.2015 r. – Wystawa EWY DISZER – FOTOGRAFIA w Galerii Sztuki Wawrzyniak
 • 12.04.2015 r. – Wystawa ŁUKASZA EJSMONTA – ANTYPSYCHOMETRIA, PJATK
 • Fotorelacja wernisażu wystawy PAUILINY MARKOWSKIEJ w Galerii Sztuki Warzywniak
 • 27.03.2015 r. – Wystawa Pauliny Markowskiej w Galerii Sztuki Warzywniak
 • Fotorelacja z wystawy Kameli Florez Oviedo w Galerii Warzywniak
 • 27.02 – 11.03.2015 r. - WYSTAWA KAMELI FLOREZ OVIEDO W GALERII WARZYWNIAK,
 • 15.01.2015 r. – Wystawa zbiorowa “PLENER ARTYSTYCZNY ZAMEK MALBORK 2014″
 • 15.01.2015 r. – Wystawa – Marzena Wrona – “MALARSTWO”
 • Fotorelacja z wystawy “Portret” Cafeart U Muzyk’uff
 • 30.11.2014 r. – Wystawa “Portret”, Cafeart U Muzyk’uff w Gdyni,
 • 08.11.2014 – Wystawa Teresa Płotkowiak / Plakat
 • 10.10 – 10.11.2014 r. – Wystawa Kameli Florez Oviedo w PJATK w Gdańsku
 • 10.10.2014 r. – Wystawa zbiorowa członków KN AWA
 • 21.06.2014 r. – Wystawa Marcina Oleksaka pt. Graphica/Anatomica
 • 4.06.2014 r. – Wystawa - Paulina Krzysztofek
 • Wernisaż Ewa Diszer / Magda Szafran – fotorelacja
 • 31.05.2014 r. – Warsztaty kreatywności przeprowadzone przez członków KN AWA
 • 15.05.2014 r. – Wystawa Ewy Diszer – FOTOGRAFIA
 • 15.05.2014 r. – Wystawa Magdaleny Szafran – MAŁE FORMY RYSUNKOWE
 • Wernisaż Teresa Płotkowiak, Władysław Tyrkin – fotorelacja
 • 29.03.2014 r. - WYSTAWY Teresa Płotkowiak – GRAFIKA CYFROWA, Władysław Tyrkin – RYSUNEK

 

dr Mariusz Sładczyk

 • 21.05.2015 r. – Warsztaty graficzne ŚWIATŁO I KOLOR w Przestrzeni Sztuki Cyfrowej – PJATK w Gdańsku

 

dr Leszek Żurek

 • 16.11.2018 r. – Wystawa fotografii studentek : Weroniki Warno (Czuba), Heleny Jagodzińskiej oraz Violi Stankowskiej – MIGNIĘCIA / STACJA KULTURA w Rumi
 • 23.11.2016 r. – Wystawa CIAŁO NA FOTOGRAFIACH, STACJA KULTURA w Rumi
Image
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Zamiejscowy Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku
ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk

Tel: (+48 58) 683-59-87, E-mail: gdansk@pja.edu.pl

PJATK Gdańsk