Image

O WYDZIALE

Na Wydziale Informatyki PJATK Gdańsk oferujemy inżynierskie studia I stopnia w dwóch trybach:
 • stacjonarne – studia dzienne (od poniedziałku do piątku) trwające 7 semestrów,
 • niestacjonarne – studia zaoczne (co dwa tygodnie w weekendy: sobota i niedziela) trwające 8 semestrów.

Studenci uczęszczają na wykłady prowadzone dla całego roku oraz na powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne.

W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Studenci wyższych lat korzystają ze specjalistycznych laboratoriów komputerowych dostosowanych do tematyki ich pracy dyplomowej.

Warunkiem uzyskania tytułu inżyniera jest stworzenie, udokumentowanie i obronienie zespołowej pracy dyplomowej.

Po obronie pracy inżynierskiej i uzyskaniu dyplomu nasi absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających w PJATK w Warszawie

O KIERUNKU INFORMATYKA

Dlaczego studia na Wydziale Informatyki PJATK Gdańsk cieszą się nieustannie wielką popularnością? Ponieważ ich ukończenie wiąże się z wielkimi szansami na dobrą pracę z wysoką pensją!

Informatyk to „zawód przyszłości”. Dobrze wyszkoleni specjaliści IT są potrzebni w każdej branży. Obecne statystyki pokazują, że nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie.

Nasi Studenci korzystają z praktyk i staży w cenionych firmach na Pomorzu. Już podczas studiów najczęściej zaczynają swoją karierę zawodową.

Kładziemy również duży nacisk na umiejętność samodzielnej i innowacyjnej pracy, w tym przygotowanie studentów do preinkubacji produktów, jakie wytwarzają w ramach realizowanych projektów.

Studia na Wydziale Informatyka PJATK Gdańsk cieszą się nieustannie wielką popularnością. Ich ukończenie wiąże się z karierą w międzynarodowych firmach oraz możliwością szybkiego awansu. 

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

 • Koncentrujemy się na realizacji zajęć praktycznych współprowadzonych przez pracowników pomorskich firm IT.

 • Obszary i zakres nauczania opracowujemy we współpracy z najlepszymi firmami na rynku IT.
 • Stawiamy na pracę zespołową.
 • Jesteśmy szkołą kameralną, dlatego możemy być elastyczni wobec potrzeb naszych studentów, do każdego z nich mamy indywidualne podejście.
 • Studenci współdecydują o uruchamianych specjalizacjach. W zależności od zainteresowań studentów i trendów rynkowych mamy do wyboru co roku nowe specjalizacje
 • Dla naszych studentów mamy specjalną ofertę certyfikowanych kursów organizowanych przez Uczelnię (CISCO, LPIC i inne).
 • Studenci PJATK Gdańsk poznają historię i kulturę Japonii oraz mogą skorzystać z bezpłatnych kursów języka japońskiego.
 • Na uczelni panuje atmosfera współistnienia różnych kultur – prócz wszechobecnej kultury Japonii możemy pochwalić się sporą grupą studentów zza granicy, m.in. z Portugalii, Rosji i Ukrainy. Wykłady odbywają się po polsku, ale prowadzone są kursy dokształcające z języka polskiego dla studentów z zagranicy.

SPECJALIZACJE

Podczas pierwszych semestrów studenci zdobywają wiedzę ogólnoakademicką oraz poznają nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne.

Szczególny nacisk kładziemy na aspekty praktyczne, zwłaszcza dotyczące programowania (Java, C/C++, .NET, Scala), baz danych oraz projektowania. Stawiamy również na zdobywanie umiejętności pracy zespołowej w praktyce, m.in. poprzez realizację określonych projektów.

Na 3 roku studiów studenci dokonują wyboru specjalizacji.

web design
Inżynieria Oprogramowania i Bazy Danych
projektowanie graficzne do celów wydawniczych
Grafika komputerowa
multimedia (gry komputerowe, animacje)
Inżynieria Gier Komputerowych
web design
Aplikacje Internetowe
web design
Systemy i Sieci komputerowe
web design
Sztuczna Inteligencja
web design
Internet Rzeczy

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Informatyki PJATK Gdańsk jest doskonale przygotowany do pracy w różnych obszarach IT: od programisty do projektanta. Może pracować w działach związanych z utrzymaniem i pielęgnacją systemów (systemy baz danych, sieci komputerowe), jak i związanych z wytwarzaniem oprogramowania (aplikacje internetowe, B2B, bazy danych, systemy eksperckie i multimedialne).

 • Jest doskonale przygotowany do pracy na każdym z etapów procesu wytwarzania rozwiązań IT.
 • Wykazuje się umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją.
 • Może administrować średniej wielkości systemami informatycznymi.
 • Ma umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, analizy wymagań, projektowania i programowania aplikacji. 
 • Przygotowanie z zakresu podstaw informatyki i jej kontekstu społecznego umożliwia naszemu absolwentowi uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

PROGRAM STUDIÓW

Ramowy plan studiów określa przedmioty wykładane w toku studiów. Realizacja planu w konkretnym roku akademickim może się nieznacznie różnić od przedstawionego materiału (np. w związku z wyjazdem wykładowcy na staż naukowy).

Programy studiów Informatyka – PJATK Gdańsk

St. stacjonarne

 • Rocznik 2017/2018 PDF
 • Rocznik 2016/2017 PDF
 • Rocznik 2015/2016 PDF
St. niestacjonarne
 • Rocznik 2017/2018 PDF
 • Rocznik 2016/2017 PDF
 • Rocznik 2015/2016 PDF

Profil praktyczny st. stacjonarne od rocznika 2018/2019 PDF

Profil praktyczny st. niestacjonarne od rocznika 2018/2019 PDF

 

Sylabusy zajęć – Informatyka

Sylabusy zajęć dostępne są po zalogowaniu się na swoje konto pocztowe w domenie PJATK.

Kliknij, aby pobrać sylabusy zajęć

 

Specyfikacja studiów

Studia inżynierskie na Wydziale Informatyka PJATK Gdańsk przykładają szczególną uwagę do praktyki. Dlatego na naszych studiach mamy dużą liczbę zajęć  laboratoryjnych i ćwiczeń, w trakcie których nasi Studenci realizują zadania podobne do tych, z którymi spotkają się w pracy zawodowej. Podczas nauki studenci uzyskują kompleksową wiedzę i zdobywają niezbędne umiejętności w zakresie:

 • projektowania, konstrukcji i uruchamiania komputerów, mikrokomputerów oraz systemów wbudowanych (w tym systemów czasu rzeczywistego), a także rozwiązań opartych o platformę Android,
 • projektowania i uruchamiania sieci komputerowych (w tym przemysłowych sieci dużej skali, sieciowych baz danych i hurtowni danych),
 • projektowania i implementacji systemów informatycznych wspomagających pracę przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji,
 • projektowania i konstrukcji systemów sterowania,
 • projektowania rozwiązań opartych o zaawansowane metody informatyczne (algorytmy genetyczne, logika rozmyta, sieci neuronowe),
 • budowania systemów i rozwiązań opartych o zaawansowaną grafikę i multimedia (zwłaszcza technologie 3D),
 • tworzenia profesjonalnych serwisów sieciowych, opartych o technologie HTML/PHP, Java i Flash.

ZASADY REKRUTACJI

Proces rekrutacyjny na Wydziale Informatyki, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, składa się z następujących etapów:

 • ETAP 1: Rejestracja on-line (na portalu e-Rekrutacja, czynny od maja 2019).
 • ETAP 2: Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.
 • ETAP 3: Kwalifikacja na studia, wpisowe i kontrakt.

Szczegółowe zasady rekrutacji dla obcokrajowców. pdf

Recruitment rules for foreigners. pdf

ETAP 1: REJESTRACJA ON-LINE 

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pja.edu.pl.

 • Koniecznie podaj poprawny adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny.
 • Po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu.  
 • Po zalogowaniu obowiązkowo:
  • wybierz kierunek, na który aplikujesz;
  • wypełnij formularze;
  • wgraj swoje zdjęcie. 

Wymagania dotyczące zdjęć w formacie cyfrowym wgrywanych na portal, które będą wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji: 

 • Zdjęcie powinno być w formacie dowolnym. 
 • Dopuszczalny format zdjęcia to JPG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg).
 • Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.).
 • Zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielczości 700x900 (szer. x wys.).
 • Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10 MB.

ETAP 2:  DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wymagane dokumenty: 

 1. Podanie o przyjęcie na studia:
  • wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w portalu rekrutacyjnym lub
  • otrzymać bezpośrednio w dziekanacie.
 2. Świadectwo maturalne:
  • kandydat dostarcza oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza,  
  • w przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, zobowiązany jest dostarczyć tłumaczenie przysięgłe ww. egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku gdy są wymagane). 
 3. Szczegółowe zasady rekrutacji dla obcokrajowców  zamieszczone są w osobnym dokumencie. (pdf - polski, pdf - english).
 4. Dokumenty dostarcz:
  • osobiście do dziekanatu PJATK w Gdańsku, ul. Brzegi 55,
  • pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem.

 

ETAP 3: KWALIFIKACJA NA STUDIA, WPISOWE I KONTRAKT 

 • Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym. 

Po otrzymaniu decyzji kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej.

 • Wpłaty należności za wpisowe dokonujesz na swoje indywidualne konto, które po zalogowaniu do portalu rekrutacyjnego będzie widoczne na Twoim profilu.

Podpisujesz kontrakt z Uczelnią (stacjonarne pdf , niestacjonarne pdf), będącym umową i obustronnym zobowiązaniem pomiędzy Studentem a Uczelnią. 

 • Po przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego (osobiście lub mailowo gdansk@pja.edu.pl) kontrakt można podpisać:
  • osobiście w dziekanacie,
  • poprosić mailowo o przesłanie kontraktu w wersji elektronicznej  i odesłać dwie podpisane przez siebie kopie na adres dziekanatu (PJATK ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk).

Istnieje możliwość podpisania kontraktu trójstronnego Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj dziekanat z wyprzedzeniem.

Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z dziekanatem, wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

 • Bank Millennium S.A.
 • Stanisława Żaryna 2A
 • 02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:

 • numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:

 • PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
 • Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek: np. Jan Nowak, wpisowe, Wydział Informatyka.


Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pja.edu.pl.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Zamiejscowy Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku
ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk

Tel: (+48 58) 683-59-87, E-mail: gdansk@pja.edu.pl

PJATK Gdańsk