Witamy w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych!

INFORMACJE DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zajęcia dla I roku (I semestru) rozpoczynają się:

 • na studiach stacjonarnych – 26 września 2019 r.,
 • na studiach niestacjonarnych Wydział Sztuki Nowych Mediów – 28-29 września 2019 r.,
 • na studiach niestacjonarnych Informatyka – 5-6 października 2019 r.

Konto studenckie

Aby zalogować się na swoje konto studenckie, należy wejść na „Web Dziekanat” - dziekanat.pja.edu.pl. Po zalogowaniu się (login i hasło zostało przesłane w oddzielnym mailu kilka dni po podpisaniu kontraktu) można między innymi sprawdzić swoje dane, zobaczyć saldo dotyczące wpłat, przydział do grupy ćwiczeniowej, itd.

Hasło do konta można zmienić korzystając ze strony haslo.pja.edu.pl

Każdy student na swoim koncie ma możliwość wpisania dodatkowego „hasła na telefon”, którego podanie będzie niezbędne do uzyskania informacji telefonicznej na temat przebiegu studiów.

Przyporządkowanie do grup językowych

Studenci celem zakwalifikowania się do odpowiedniej grupy językowej i ćwiczeniowej (ze względu na poziom zaawansowania języka obcego) zobowiązani są do wykonania krótkiego testu diagnostycznego.

Test odbędzie się:

 • na studiach stacjonarnych 25.09 o godz. 12:00 w sali 015,
 • na studiach niestacjonarnych grafika 28.09. o godz. 8:00 w sali 217,
 • na studiach niestacjonarnych informatyka 05.10 o godz. 07:45 w sali 015

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się ze Studium Języków Obcych:

Patrycja Kowalak, e-mail: pkowalak@pja.edu.pl.

Życzymy udanych studiów!

WARUNKI STUDIOWANIA NA PJATK

W ramach studiów prowadzone są wykłady ogólne dla całego roku oraz powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne, realizowane w kilkunastoosobowych grupach. Każdy student dysponuje indywidualnym stanowiskiem komputerowym. Studenci wyższych lat pracują w specjalistycznych laboratoriach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie zależne od wybranej specjalizacji. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się w dni powszednie, natomiast na studiach zaocznych w trybie zjazdów weekendowych (co drugi weekend tj. soboty-niedziele).

Studenci wnoszą jednorazową opłatę wpisową oraz opłaty miesięczne. Opłaty są ustalane kontraktem na cały okres studiów.

PRAWA STUDENCKIE

Studentom PJATK Gdańsk przysługują te same prawa, co studentom państwowych szkół wyższych, w szczególności prawo do zniżek (np. w komunikacji publicznej), stypendiów naukowych i socjalnych.

SYSTEM STYPENDIALNY

W PJATK istnieje rozbudowany system stypendialny. Studentom przysługują nagrody Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, specjalne (dla osób niepełnosprawnych), sportowe oraz zapomogi (wypłacane w nagłych przypadkach losowych). Najlepsi studenci otrzymują również redukcje czesnego za bardzo dobre wyniki w nauce.

POMOC MATERIALNA

Spis informacji na temat pomocy materialnej dostępny jest na podstronie Pomoc materialna.

Kurs Języka Polskiego dla Obcokrajowców

ZASADY REKRUTACJI

W 2019 roku rekrutacja prowadzona jest na następujących kierunkach:

PJATK GDAŃSK

Studia I stopnia:

 • Wydział Informatyki (Informatyka)
  • studia inżynierskie stacjonarne
  • studia inżynierskie niestacjonarne
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (Grafika)
  • studia licencjackie stacjonarne
  • studia licencjackie niestacjonarne

Studia podyplomowe i kursy:

Kontakt:

   • Dziekanat PJATK Gdańsk
   • ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk
   • Telefon:
   • (+48 58) 683-59-87, 683-59-75
   • (+48) 512-361-461
   • e-mail: gdansk@pja.edu.pl

Rekrutacja odbywa się w Dziekanacie, w godzinach jego otwarcia.

PJATK WARSZAWA

Kontakt:

   • ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa
   • Czynny: poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
   • soboty od 10.00 do 14.00
   • Sala 13, parter
   • tel. (48) 22 58 44 590
   • e-mail: rekrutacja@pja.edu.pl

Rekrutacja odbywa się w Dziekanacie, w godzinach jego otwarcia.

AKTUALNE KONTRAKTY

 • Kontrakt Uczelnia-Student Grafika studia stacjonarne: pdf
 • Kontrakt Uczelnia-Student Informatyka studia stacjonarne: pdf
 • Kontrakt Uczelnia-Student Grafika studia niestacjonarne: pdf
 • Kontrakt Uczelnia-Student Informatyka studia niestacjonarne: pdf

OPŁATY I REDUKCJE CZESNEGO

Opłaty – rok akademicki 2020/2021

Opłaty są uzależnione od wybranego kierunku studiów. Wybierz kierunek, który Cię interesuje:

WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW

Studia dzienne Studia zaoczne
Opłata za rozmowę kwalifikacyjną - WSNM 75zł 75zł
Czesne (miesięczne, płatne 10-m-cy w roku)
I rok/msc 1000zł 850zł
II rok/msc 1032zł 875zł
III rok/msc 1066zł 900zł
IV rok/msc - 925zł

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Studia dzienne Studia zaoczne
Czesne (miesięczne, płatne 10-m-cy w roku)
I rok/msc 1000zł 850zł
II rok/msc 1032zł 875zł
III rok/msc 1066zł 900zł
IV rok/msc 1101zł 925zł

STUDIA PODYPLOMOWE I PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Wpisowe 1000zł
Wpisowe dla Absolwentów PJATK 500zł
Opłata za semestr I 3200zł
Opłata za semestr II 3200zł

REDUKCJE CZESNEGO DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA

Decyzją Kolegium Rektorskiego wprowadza się następujące obniżki czesnego dla studentów rozpoczynających studia w PJATK w I-szym semestrze roku akademickiego:

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Wysokość redukcji czesnego Podstawa redukcji
50% Laureatom olimpiad z matematyki, informatyki oraz fizyki
30% Osobom które na maturze pisemnej zdały matematykę, informatykę bądź fizykę:
w przypadku nowej matury:
 • na poziomie podstawowym na więcej niż 90%
 • na poziomie rozszerzonym na więcej niż 70%
w przypadku starej matury na ocenę 5,
w przypadku matury IB zdały:
 • nauki matematyczne (podstawy matematyki, matematyka zaawansowana, matematyka z elementami informatyki) lub
 • eksperymentalne (fizyka) na poziomie HL 7, 6.
20% Osobom które na maturze pisemnej zdały matematykę, informatykę bądź fizykę:
w przypadku nowej matury:
 • na poziomie podstawowym na więcej niż 80%
 • na poziomie rozszerzonym na więcej niż 50%
w przypadku starej matury na ocenę 4 i wyżej,
w przypadku matury IB zdały
 • nauki matematyczne ( podstawy matematyki, matematyka zaawansowana,
 • matematyka z elementami informatyki) lub
 • eksperymentalne (fizyka) na poziomie HL 5 lub SL 7, 6
10% Osobom które ukończyły jedną ze Szkół Partnerskich:
 • Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku
 • Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Gdańskiej w Gdańsku
 • Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni
 • II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 • Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
 • Zespól Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku
 • Technikum ADE w Gdańsku
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
 • XVII LO w Gdyni
 • Gdańskie Liceum Ogólnokształcące (GLO)
Redukcja czesnego dla obcokrajowców w I semestrze na Wydziale Informatyki za wyniki maturalne (PDF)

WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW

Wysokość redukcji czesnego Podstawa redukcji
50% Laureatom olimpiady artystycznej
30% Osobom które na maturze pisemnej zdały Historię Sztuki:
w przypadku nowej matury:
 • na poziomie podstawowym na więcej niż 90%
 • na poziomie rozszerzonym na więcej niż 70%
w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyżej
w przypadku matury IB zdały przedmioty artystyczne (plastyka) na poziomie HL 7, 6
20% Osobom które na maturze pisemnej zdały Historię Sztuki:
w przypadku nowej matury:
 • na poziomie podstawowym na więcej niż 80%
 • na poziomie rozszerzonym na więcej niż 50% lub
w przypadku starej matury na ocenę 4 i wyżej
w przypadku matury IB zdały przedmioty artystyczne (plastyka) na poziomie HL 5 lub SL 7, 6
10% Osobom które ukończyły jedną ze Szkół Partnerskich:
 • Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku
 • Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Gdańskiej w Gdańsku
 • Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni
 • II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 • Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
 • Zespól Szkól Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie
 • Powiatowy Zespół Szkół w Redzie
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku
 • Technikum ADE w Gdańsku
 • Liceum Plastyczne im. St. I. Witkiewicza w Słupsku
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
 • XVII LO w Gdyni
 • Gdańskie Liceum Ogólnokształcące (GLO)
Redukcja czesnego dla obcokrajowców w I semestrze na Wydziale Nowych Mediów za wyniki maturalne (PDF)

Czesne za I rok studiów z uwzględnieniem zniżek rekrutacyjnych, w roku akad. 2019/20 (PDF)

Opłaty należy dokonywać na swoje indywidualne konto – widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu na stronie rekrutacji online: https://rekrutacja.pja.edu.pl/ )
W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:Czesne i inne opłaty za studiowanie studenci wnoszą na indywidualne numery kont, które są dostępne na swoim profilu studenckim dostępnym na stronie: https://dziekanat.pja.edu.pl/
Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2019/2020.
opłata roczna 2 raty 10 rat
1 rata 2019.09.05 2019.09.05 2019.09.05
2 rata 2020.02.05 2019.10.05
3 rata 2019.11.05
4 rata 2019.12.05
5 rata 2020.01.05
6 rata 2020.02.05
7 rata 2020.03.05
8 rata 2020.04.05
9 rata 2020.05.05
10 rata 2020.06.05
W przypadku płatności w dwóch ratach (semestralnych) czesne zostaje pomniejszone o 2%, a w przypadku jednorazowej (rocznej) o 5%, pod warunkiem zachowania wskazanego terminu.

TRANSFER Z INNYCH UCZELNI

Oferujemy studentom innych uczelni możliwość rozpoczęcia nauki na wyższych semestrach na wszystkich kierunkach. Studenci, którzy rozpoczęli naukę na innej uczelni, ale chcą przenieść się w trakcie studiów do PJATK mogą kontynuować naukę na wyższym semestrze, transferując zaliczone już przedmioty.

W celu transferu ocen należy:

 • zapoznać się z  regulaminem transferu
 • dostarczyć poświadczony przez dziekanat „Arkusz Przebiegu Studiów” z poprzedniej uczelni,
 • napisać podanie poprzez e-podania z prośbą o przepisanie oceny z poszczególnego przedmiotu.

Ostateczną decyzję dotyczącą transferu oraz kwalifikacji na odpowiedni semestr podejmuje Dziekan.

REKRUTACYJNE FAQ

Jakie kierunki oferuje PJATK w Gdańsku?

W tej chwili oferujemy studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na Wydziałach Informatyki (kierunek: Informatyka) i Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika). Wydział Sztuki Nowych Mediów oferuje również studia podyplomowe Grafika Projektowa.

Jaki Uczelnia nadaje tytuł?

Studenci mają możliwość zdobycia tytułu inżyniera (Wydział Informatyki) lub licencjata (Wydział Sztuki Nowych Mediów). Istnieje możliwość kontynuowania studiów (studia magisterskie, drugiego stopnia) na PJATK w Warszawie.

Na co jest największy nacisk na Informatyce? (Programowanie / sieci / hardware)

Uczelnia kształci w każdym z wymienionych zakresów, jednak największa uwaga poświęcana jest praktyce programowania. Dodatkowo przykładamy szczególną wagę do zagadnień informatyczno-biznesowych, związanych z oczekiwaniami rynku pracy (projektowanie systemów informatycznych, zarządzanie projektem informatycznym). Od innych uczelni różni nas to, że nie przeładowujemy programu studiów przedmiotami przestarzałymi lub czysto teoretycznymi.

Czy zajęcia są wykładane po japońsku?

Nie. Natomiast studenci mogą uczyć się języka japońskiego w ramach zajęć dodatkowych. Istnieje także możliwość utworzenia grupy z wykładowym językiem angielskim pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej ilości osób.

Ile wynosi czesne, opłata rekrutacyjna i wpisowe?

PJATK nie pobiera opłaty rekrutacyjnej. Wpisowe zostaje uiszczane po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia i wynosi 500 zł. Pełna lista opłat dostępna jest w dziale Dla kandydatów >> Opłaty

Czy można wyjechać do Japonii w ramach wymiany?

PJATK prowadzi wymiany międzyuczelniane oraz w ramach programu LLP Erasmus. Uczelnie japońskie, z którymi współpracuje PJATK:

 • Saitama University
 • Ibaraki University
 • Tokyo University of Agriculture and Technology
 • Ritsumeikan University, Kyoto
 • Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu

Czy mogę w jakiś sposób zobaczyć przykładowe zajęcia, zanim podejmę decyzję o studiowaniu?

Tak. W trakcie roku akademickiego (m.in. w marcu, maju) oferujemy uczestnictwo w wykładach otwartych, na których można zobaczyć czego i jak uczymy.

 

Masz pytanie?
Zachęcamy do zadawania pytań pod adresem:
rekrutacja-gdansk@pja.edu.pl, gdansk@pja.edu.pl

POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk prowadzi nauczanie języka polskiego jako języka obcego w formie nieodpłatnych kursów dla naszych studentów zagranicznych. Zajęcia pomagają opanować słownictwo i gramatykę. Kursanci zdobywają wiedzę jak radzić sobie w codziennych sytuacjach oraz poznają Polskę, obyczaje i kulturę.

 • We wrześniu prowadzimy intensywny kurs języka polskiego (3 godziny lekcyjne /dziennie).
 • W ciągu roku akademickiego zajęcia z języka polskiego odbywają się raz w tygodniu.

W roku akademickim 2019/2020 zajęcia z języka polskiego jako obcego odbywają się w każdą środę w godzinach 15.00-17.15 w sali 109. Kurs jest organizowany, jeśli zbierze się grupa zainteresowanych studentów.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Studium Języków Obcych: Patrycja Kowalak, mail: pkowalak@pja.edu.pl.

DNI OTWARTE

Dni Otwarte dla kandydatów na studia dają możliwość bliższego poznania naszej Uczelni, spotkania kadry naukowo-dydaktycznej i studentów, jak również osób zajmujących się wymianą zagraniczną, stypendiami i praktykami studenckimi.

To doskonała okazja by porozmawiać o zasadach studiowania, programach zajęć i specyfice kształcenia, poznać bliżej wykładowców oraz zasięgnąć opinii od studentów. Można też zapoznać się z zasobami sieciowymi PJATK i oprogramowaniem udostępnianym studentom.

Dni Otwarte w PJATK Gdańsk w 2019 roku odbędą się:

 • 5 kwietnia, godzina 10.00-15.00
 • 22 maja, godzina 10.00-18.0
 • 8 czerwca, godzina 10.00-14.00
 • 14 września, godzina 10.00-13.00

LEKCJE DLA SZKÓŁ ŚREDNICH

Szkoły średnie zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych wykładów pokazowych przygotowanych specjalnie dla uczniów. Zajęcia prowadzone są przez kadrę akademicką oraz studentów naszej Uczelni.

Trwające ok. 45 minut warsztaty oraz wykłady przedstawiać będą wybrane zagadnienia i ciekawostki z zakresu poszczególnych dziedzin studiów.

Szczegółowy zakres oraz program ustalane są indywidualnie w uzgodnieniu z przedstawicielem szkoły średniej.

Miejsce przeprowadzenia wykładów:

 • siedziba PJATK w Gdańsku (2-3 wykłady oraz warsztaty – czas trwania ok. 3h zegarowych) lub
 • siedziba szkoły średniej (1 wykład/warsztat – czas trwania 45 – 90minut).

Termin wykładów – ustalany indywidualnie.

Więcej informacji i zgłoszenia:
Martyna Rajchert, tel. 512 163 599, e-mail: mrajchert@pja.edu.pl

KURSY PRZYGOTOWAWCZE

Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK Gdańsk prowadzi kurs przygotowujący na kierunek Grafika z zakresu rysunku i malarstwa.

Kurs pozwoli poznać podstawy rysunku i malarstwa niezbędne do rozwijania umiejętności młodego grafika. W czasie zajęć kursanci poznają podstawy technik malarskich i rysunkowych. Ukończenie kursu daje możliwość przygotowania portfolio zawierającej prace powstałe w czasie kursu.

Program kursu:

 • Studium martwej natury w różnych technikach rysunkowych.
 • Malarstwo – martwa natura.
 • Rysunek – model. 

Kurs odbywa się dwa razy w roku: w okresie zimowym oraz letnim. Kurs trwa 5 dni i obejmuje 30 godzin warsztatowych (1 godzina warsztatowa – 45 minut).

Zajęcia odbywają się w pracowni malarskiej na Wydziale Sztuki Nowych Mediów (Gdańsk, ul. Brzegi 55).

Cena kursu – 350 zł.

Absolwenci kursu będący zainteresowani studiowaniem na kierunku Grafika w PJATK w Gdańsku, otrzymują 100 zł zniżki w opłacie wpisowej za studia.

Zapisz się na kurs

Kierownik kursu: mgr Antonina Buszewicz – artystka młodego pokolenia. Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obroniła dyplom wyróżniony przez Dziekana, który zrealizowała w pracowni ilustracji u Grażki Lange i Andrzeja Węcławskiego w pracowni grafiki warsztatowej. Specjalizuje się w grafice warsztatowej oraz ilustracji. Na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK Gdańsk prowadzi zajęcia z ilustracji.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:  

Dziekanat PJATK Gdańsk

Dział Promocji PJATK Gdańsk

 

Przystąp do kursu w kilku prostych krokach:

Krok 1
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Krok 2 
Przed rozpoczęciem kursu wyślemy do zapisanych osób maila z danymi do przelewu oraz kontraktem. Należy wykonać przelew w określonym terminie na konto Uczelni podane w mailu. Maile wysyłamy na ok. tydzień przed rozpoczęciem kursu. 

Krok 3 
Przed zajęciami należy zaopatrzyć się we własnym zakresie w następujące materiały:

 • szkicownik/ blok techniczny A4
 • węgiel
 • ołówki różnej miękkości
 • gumka do ścierania
 • czarny tusz
 • arkusze papieru 50/70 cm (ok. 3 sztuk)
 • tektury 50/70 cm (ok. 2 sztuk)
 • pędzle i farby (tempera lub akryl) 
Na pierwsze zajęcia prosimy zabrać ze sobą:
 • szkicowniki
 • ołówki
 • gumkę do ścierania

Uczelnia nie zapewnia ww. materiałów. 

Krok 4
Na pierwsze zajęcia należy przynieść wypełniony i podpisany kontrakt w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Dodatkowe informacje:
Zapłata za Kurs nie jest jednoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej dotyczącej prowadzenia Kursu. Warunkiem koniecznym jest dokonanie zgłoszenia kandydata na kurs poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz osobiste podpisanie (zawarcie) umowy (Kontraktu) dotyczącej Kursu.

PJATK zastrzega sobie możliwość odwołania Kursu w sytuacji, gdy nie zbierze się odpowiednia liczba osób. Jeśli wpłata była już dokonana, zostanie ona zwrócona.

OFERTA AKADEMIKÓW

PJATK Gdańsk nie posiada własnych akademików. Jednak chcąc ułatwić życie przyszłemu studentowi PJATK Gdańsk przygotowaliśmy zestawienie trójmiejskich akademików. Życzymy powodzenia! 

Uniwersytet Gdański

 • Dom Studencki nr 6 ul. Podwale Przedmiejskie 20 tel. +48 58 523 62 99
Gdańsk - Oliwa
 • Dom Studencki nr 3 ul. Polanki 65 tel. +48 58 523 26 02
 • Dom Studencki nr 4 ul. Polanki 66 tel. +48 58 523 26 12
 • Dom Studencki nr 5 ul. Polanki 64 tel. +48 58 523 26 22
 • Dom Studencki nr 10 ul. Macierzy Szkolnej 4 tel. +48 58 523 26 72
Gdańsk - Brzeźno
 • Dom Studencki nr 11 ul. Chodkiewicza 14 tel. +48 58 523 38 83 / 523 38 00
Sopot
 • Dom Studencki nr 7 ul. Armii Krajowej 111 tel. +48 58 523 17 00
 • Dom Studencki nr 8 ul. 1 Maja 12 tel. +48 58 523 11 92 / 523 11 94

Politechnika Gdańska

http://pg.edu.pl/ksztalcenie/studenci/sprawy/akademiki

Gdańsk - Wrzeszcz
 • Dom Studencki nr 1 ul. Traugutta 115 tel. +48 58 347 15 97
 • Dom Studencki nr 2 ul. Traugutta 115b tel. +48 58 347 15 97 / 58 347 17 63
 • Dom Studencki nr 3 ul. Do Studzienki 32 tel. +48 58 347 14 48
 • Dom Studencki nr 4 ul. Do Studzienki 61 tel. +48 58 347 15 18
 • Dom Studencki nr 12 ul. Traugutta 115 A tel. +48 58 347 15 97
 • Dom Studencki nr 5 ul. Wyspiańskiego 7 tel. +48 58 347 17 53
 • Dom Studencki nr 6 ul. Wyspiańskiego 9 tel. +48 58 347 26 16
 • Dom Studencki nr 7 ul. Leczkowa 18 tel. +48 58 347 26 16
 • Dom Studencki nr 8 ul. Wyspiańskiego 5a tel. +48 58 347 12 51 / 347 22 86
 • Dom Studencki nr 9 ul. Wyspiańskiego 5 tel. +48 58 347 12 51
 • Dom Studencki nr 10 ul. Wyspiańskiego 7 tel. +48 58 347 17 53

 Gdańsk - Brzeźno

 •  Dom Studencki nr 11 ul. Chodkiewicza 15 tel. +48 58 347 13 11

 Gdański Uniwersytet Medyczny

 http://akademiki.gumed.edu.pl/

 • Dom Studenta Nr 1 ul. Dębowa 9 tel. +48 58 349 13 10
 • Dom Studenta Nr 2 ul. Dębowa 11 tel. +48 58 349 13 30
 • Dom Studenta Nr 3 ul. Dębowa 13 tel. +48 58 349 13 50
 • Dom Studenta Nr 4 ul. Dębowa 5 tel. +48 58 349 13 40

 Akademia Muzyczna

 http://www.amuz.gda.pl/informacje-dla-studentow/domy-studenckie/

 • Dom nr 1 „Cztery Pory Roku” ul. Plac Wałowy 15A tel. +48 58 301 79 23
 • Dom nr 2 „Sonata” ul. Łąkowa 1-2 tel. +48 58 300 92 60

 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

 http://domstudencki.awf.gda.pl/ 

 • Dom Studencki ul. Czyżewskiego 33 tel. +48 58 55 47 149

 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 http://samorzad.amw.gdynia.pl/domy-studenckie/

 •  Dom Studencki nr 1 ul. Inżyniera Jana Śmidowicza 69 tel. +48 261 262 474

 Uniwersytet Morski w Gdyni

http://www.akademiki.umg.edu.pl/

 •  Studencki Dom Marynarza nr 2 ul. Sędzickiego 19 tel. +48 58 55 86 821 / 62 02 701, kom. 668 114 307 
 • SDM nr 3 ul. Beniowskiego 15/17 tel. +48 58 55 86 336 / 62 17 536 
 • SDM nr 4 ul. Beniowskiego 20/22 tel. +48 58 55 86 488 / 66 16 103

Akademiki Prywatne Gdański Harward

http://www.gdanski-harward.pl/ 

 • ul. Do Studzienki 65 tel. +48 884 009 008
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Zamiejscowy Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku
ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk

Tel: (+48 58) 683-59-87, E-mail: gdansk@pja.edu.pl

PJATK Gdańsk