REGULAMINY I ZARZĄDZENIA

 • Regulamin studiów  - pdf
 • Regulamin przyznawania pomocy materialnej pdf
 • Regulamin przyznawania redukcji czesnego pdf
 • Zarządzenie Rektora dot. transferu ocen pdf
 • Regulamin liczenia średniej ocen pdf
 • Regulamin realizacji ITN pdf
 • Zasady realizacji WF pdf
 • Zarządzenie dziekana – wyjazd na konferencje pdf

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH PJATK GDAŃSK

 • Regulamin Studiów Języków Obcych w Gdańsku pdf

INFORMATYKA

 • Zasady transferów pdf
 • Zasady realizacji ITN pdf

GRAFIKA

 • Zasady transferów pdf
 • Zasady realizacji ITN pdf
 • Dyplomowanie – Zarządzenie Dziekana z 2 maja 2019 pdf

DYPLOMOWANIE

W roku akademickim 2018/2019 egzaminy dyplomowe planowane są w następujących terminach:

SEMESTR LETNI

INFORMATYKA

Informatyka dzienne:

 • Nieprzekraczalny termin składania prac do antyplagiatu: 2.09.2019
 • Terminy składania dokumentów: 7.09.2019
 • Obrony projektów inżynierskich: 7-8.09.2019
 • Egzamin inżynierski: 14-15.09.2019

Informatyka zaoczne:

 • Nieprzekraczalny termin składania prac do antyplagiatu: 10.06.2019
 • Termin składania dokumentów: 22.06.2019
 • Obrony projektów inżynierskich: 15-16.06.2019
 • Egzamin inżynierski 29-30.06.2019

GRAFIKA

Grafika dzienne:

 • Egzamin dyplomowy: 26.06-2.07.2019
 • Termin składania prac do antyplagiatu: 10.06.2019
 • Termin składania dokumentów dyplomowych: 19.06.2019
 • Dopuszczenie do dyplomowania: 11.06.2019 godz. 16.00
 • Egzamin dyplomowy: 13-15.09.2019
 • Termin składania prac do antyplagiatu: 2.09.2019
 • Termin składania dokumentów dyplomowych: 7.09.2019
 • Dopuszczenie do dyplomowania: 7.09.2019 godz. 13.00

Grafika zaoczne:

 • Egzamin dyplomowy: 28-30.06.2019
 • Termin składania prac do antyplagiatu: 15.06.2019
 • Termin składania dokumentów dyplomowych: 22.06.2019
 • Dopuszczenie do dyplomowania: 16.06.2019 godz. 16.00
 • Egzamin dyplomowy: 13-15.09.2019
 • Termin składania prac do antyplagiatu: 2.09.2019
 • Termin składania dokumentów dyplomowych: 7.09.2019
 • Dopuszczenie do dyplomowania: 7.09.2019 godz. 13.00

 
Udostępniamy materiały związane z procesem obrony pracy dyplomowej. 

INFORMATYKA:

 • Co trzeba zrobić żeby się obronić pdf
 • Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy pdf
 • Instrukcja dyplomowania pdf
 • Instrukcja dyplomowania od 2018/2019 pdf

DRUKI DO POBRANIA:

 • Karta dyplomowego projektu inżynierskiego doc.
 • Karta obiegowa karta obiegowa
 • Oświadczenie autora pracy indywidualnej doc
 • Oświadczenie autora pracy zespołowej doc
 • Podanie o egzamin pobierz
 • Podanie o przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego pobierz
 • Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim doc
 • Strona tytułowa pracy dyplomowej doc
 • Informacje do suplementu doc
 • Szablon opisu propozycji tematu pracy dyplomowej doc
 • Podanie o przeniesienie praw autorskich doc

GRAFIKA:

 • Zarządzenie Dziekana dotyczące dyplomowania 2.05.2019 pdf
 • Wytyczne dotyczące pracy pisemnej pdf
 • Lista osób uprawnionych do prowadzenia przewodu dyplomowego (promotorów):
 • Studia stacjonarne pdf
 • Studia niestacjonarne pdf
 • Lista osób uprawnionych do recenzowania prac dyplomowych (recenzentów) pdf

DRUKI DO POBRANIA:

 • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy doc
 • Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego doc
 • Informacje do suplementu pdf
 • Karta obiegowa doc
 • Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim (przy ubieganiu się o wydanie odpisu w j. angielskim) doc
 • Strona tytułowa doc
 • Podanie o przeniesienie praw autorskich pdf

PLANY ZAJĘĆ

Elektroniczny plan zajęć

Prosimy o sprawdzenie czy każdy student jest zarejestrowany i przypisany do grup ćwiczeniowych i lektoratowych.

Studenci, którzy nie mają zaliczenia semestru planu niestety nie zobaczą. Prosimy o jak najszybsze dopełnienie formalności. Wszelkie zmiany bieżące (odwołania, przesunięcia, odrabianie) pojawiają się w elektronicznych planach zajęć.

Pytania i uwagi prosimy przesyłać na adres ewa.cyt@pja.edu.pl

EGZAMINY I ZARZĄDZENIA

INFORMATYKA

 • Zarządzenie Dziekana dotyczące zasad egzaminów i zaliczeń pdf
 • Zarządzenie Dziekana dotyczące warunków promocji na semestr zimowy 2019/20 pdf

Terminarz sesji jest dostępny w Elektronicznym planie zajęć.

GRAFIKA

 • Zarządzenie Dziekana dotyczące zasad egzaminów i zaliczeń pdf
 • Zarządzenie Dziekana dotyczące warunków promocji na semestr zimowy 2019/20 pdf

Terminarz sesji jest dostępny w Elektronicznym planie zajęć.

DO POBRANIA

 • Zgoda na dopisanie studenta do grupy ITN pdf
 • Wzór zaświadczenia o realizacji przedmiotu WF we własnym zakresie pdf

PLAN ROKU AKADEMICKIEGO

Studia stacjonarne
Informatyka i grafika 2019/2020
Semestr zimowy
Semestr letni
Studia niestacjonarne
Informatyka i grafika 2019/2020
Semestr zimowy
Semestr letni
Studia stacjonarne
Informatyka i grafika 2018/2019
Semestr zimowy
Semestr letni
Studia niestacjonarne
Informatyka i grafika 2018/2019
Semestr zimowy
Semestr letni

GODZINY KONSULTACJI

Konsultacje z osobami prowadzącymi poszczególne przedmioty możliwe są bezpośrednio po prowadzonych przez nie zajęciach. Bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się mailowe.

WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Studenci i kadra Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w ramach programu ERASMUS+ oraz programów umożliwiających wymianę z uczelniami japońskimi, mają możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, lub (kadra) poprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów z uczelni partnerskiej. Dzięki programowi wymiany mamy wzajemną okazję corocznie gościć kadrę i studentów z uniwersytetów partnerskich. 
Programy stypendialne stwarzają niepowtarzalną okazję wyjazdu do jednej z uczelni partnerskich PJATK. Studenci mają możliwość spędzić na wymianie od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego. Pobyt dydaktyczny kadry zazwyczaj może trwać do tygodnia w ciągu semestru.
Studenci zainteresowani wyjazdem są zobowiązani do aplikowania via formularz online w czasie okresu rekrutacji – corocznie pod koniec I semestru. Osobny formularz rekrutacyjny został przygotowany dla kadry: należy zgłosić plan wyjazdu w kolejnym roku akademickim przed zakończeniem poprzedniego, tj. przed połową lipca.
W obu przypadkach o przyznaniu stypendiów decydują odpowiednie komisje wydziałowe, po pozytywnej weryfikacji aplikacji.
Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzą Olga Wroniewicz (koordynator) i Arkadiusz Frydrych.
W Gdańsku prosimy kontaktować się z:
Więcej informacji (Erasmus, wzory dokumentów, studenci wyjeżdżający, studenci przyjeżdżający, mobilność kadry, uczelnie partnerskie, wymiana z Japonią): https://www.pja.edu.pl/wymiana-miedzynarodowa.

BSS

Baza Systemowo-Sprzętowa Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.

Zapraszamy do działu INSTRUKCJE.

INSTRUKCJE
 • Internet bezprzewodowy czyli WiFi Konfiguracja sieci WiFi na laptopach i telefonach
 • Trabelszuting Problemy z logowaniem, działaniem oprogramowania i korzystaniem z kont użytkowników
 • Poczta PJATK Instrukcje związane z konfiguracją programu pocztowego
 • Oprogramowanie Instrukcje związane z oprogramowaniem.
 • Konta i katalogi domowe użytkowników Informacje związane z kontami użytkowników, ich profilami, dostępem do danych itd...
 • Dostęp do ZOD Gdańsk (tylko wykładowcy)
KONTAKT W przypadku problemów czy pytań proszę wysyłać wiadomości na adres help-gdansk@pja.edu.pl. Telefon do serwerowni: (58) 683-59-82 (administrator nie zawsze jest w biurze). Godziny pracy administratorów:
Poniedziałek - Wtorek: 12:00-17:00
Środa: 8:00 - 13:00 bądź 10:00 - 15:00
Czwartek: 8:00-12:00
Piątek-Niedziela: 8:30-16:50
Jeżeli nie znajdziesz tu potrzebnych informacji, zapraszamy na warszawską stronę BSS bss.pja.edu.pl.

OPŁATY I UBEZPIECZENIA

OPŁATY

Wysokość czesnego w zależności od rodzaju studiów i systemu opłat dla PJATK Gdańsk.

Tabela opłat dodatkowych dostępna jest po zalogowaniu pod adresem:

http://gdansk.pjwstk.edu.pl/uploads/opłaty-dodatkowe.pdf

Tabela opłat za tabela opłat od rocznika 2018

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie zdrowotne studentów w ramach NFZ
 • Studenci poniżej 26 roku życia
  Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studentów do 26 roku życia spoczywa na rodzicach (opiekunach) studenta.
 • Studenci powyżej 26 roku życia
  Studenci , którzy ukończyli 26 rok życia i nie są nigdzie ubezpieczeni mają prawo wystąpić do PJATK z wnioskiem o ubezpieczenie.
W tym celu należy złożyć w Dziekanacie wypełnione formularze:
Szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia zdrowotnego udziela pani Iwona Borkowska iwona@pja.edu.pl

POMOC MATERIALNA I STYPENDIALNA

W związku z wejściem w życie (z dniem 1 października 2011 r.) zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym zmienia się sposób przyznawania stypendiów za wyniki w nauce:

Dotychczasowe zasady otrzymywania stypendiów naukowych przestają obowiązywać.

Stypendia socjalne oraz stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych pozostają bez zmian.

W przypadku wszelkich pytań bardzo proszę o kontakt e-mailowy pod adresem stypendia@pja.edu.pl.

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Od 1 do 31 października 2018 w Dziekanacie PJATK przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów, stypendium socjalnego oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019.

Uwaga!

Nie ma możliwości składania wniosków elektronicznie lub w formie podania, przyjmowane będą jedynie wnioski na przygotowanych drukach z podpisem studenta.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

 1. Zasady przyznawania tego typu bezzwrotnej pomocy materialnej przedstawione są w Dziale VI i VII Regulaminu.
 2. Średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów PJATK w roku akademickim 2018/2019 jest ustalona na poziomie 4,60.
 3. Uzyskanie wymaganej do złożenia wniosku średniej ocen oraz wykazanie zdobytych osiągnięć nie jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do stypendium. Stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% najlepszych studentów każdego kierunku wyłonionych w rankingu spośród osób, które złożyły wniosek. Dodatkowo, o stypendium rektora mogą ubiegać się studenci posiadający inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
 4. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających wskazane we wniosku osiągnięcia.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zasady przyznawania tego typu bezzwrotnej pomocy materialnej studentom i doktorantom  oraz  zakres niezbędnej dokumentacji przedstawiony jest Dziale V Regulaminu.

STYPENDIUM SOCJALNE

Zasady przyznawania tego typu bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz sposób udokumentowania dochodu przedstawione są w Dziale IV Regulaminu.

Maksymalna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta została ustalona na rok 2018/2019 na poziomie: 1051,7zł. 

STYPENDIUM IM. PROF. Z. MICHALEWICZA

Do dnia 10 marca 2019 r. w Dziekanacie przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium naukowego im. prof. Zbigniewa Michalewicza. Stypendium obejmować będzie całkowitą redukcję wpisowego oraz czesnego na studiach stacjonarnych II stopnia. Ubiegać się o nie mogą absolwenci Informatyki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Wniosek do pobrania oraz regulamin przyznawania stypendium dostępne są na stronie internetowej:

https://gdansk.pjwstk.edu.pl/dla-studentow/pomoc-materialna/

DOKUMENTY I WNIOSKI POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM

Pozostałe dokumenty:

W przypadku wszelkich pytań bardzo proszę o kontakt e-mailowy pod adresem stypendia@pja.edu.pl.

BIBLIOTEKA

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

 • Poniedziałek: 12:00 – 16:00
 • Wtorek: 12:00 – 16:00
 • Środa: nieczynne
 • Czwartek: 12:00 – 16:00
 • Piątek: 12:00 – 16:00
 • Sobota: 12:00 – 16:00
 • Niedziela :nieczynne 

KONTAKT

mgr inż. Wanda Szejko – wanda.szejko@pja.edu.pl ; biblioteka-gdansk@pja.edu.pl 

KATALOGI ON-LINE

Użytkownicy biblioteki mają dostęp do systemu Patron, który umożliwia przeszukiwanie katalogów PJATK. Możliwe jest również sprawdzenie, w której filii (Gdańsk, Warszawa, Bytom) znajduje się interesująca nas literatura. System Patron jest dostępny pod adresem: http://system-biblioteka.pja.edu.pl.

Niestety na razie nie ma możliwości wypożyczania on-line. 

CZASOPISMA

W sieci lokalnej pod adresem: www.gda-nas.pja.edu.pl/czasopisma udostępniamy czasopisma w formacie PDF. Oferujemy dostęp do następujących tytułów:

 • 2D Artist
 • 3D Creative
 • APA
 • Digital Photographer Polska
 • Elektronik
 • Estrada i Studio
 • PHP Architect
 • SQL Server Pro

W wersji papierowej w bibliotece PJATK w Gdańsku dostępne są następujące czasopisma:

 • 2+3D
 • Advanced Photoshop
 • Business English
 • Chip
 • Communication Arts
 • Computer Arts
 • Estrada i Studio
 • GazetaWyborcza
 • Novum
 • PC World Komputer
 • Polityka
 • Print
 • Technology Review
 • Baseline
 • Web Desinger

 REGULAMIN DLA CZYTELNIKÓW

Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory pracownikom, studentom, słuchaczom studiów podyplomowych, doktorantom PJATK, w godzinach otwarcia.
 2. Pracownicy PJATK są zapisywani są do Biblioteki na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Studenci, słuchacze studiów podyplomowych są zapisywani automatycznie.
 3. Z chwilą podpisania kontraktu z Uczelnią, student zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Biblioteki PJATK.
 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne. W przypadku zgubienia, zniszczenia książki lub innych materiałów bibliotecznych, Czytelnik jest zobowiązany do odkupienia identycznego egzemplarza lub wpłacenia wartości zniszczonego mienia.
 5. Książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza pomieszczenie Czytelni bez zgody bibliotekarza.
 6. Czytelnicy mogą kopiować materiały biblioteczne w uzasadnionej ilości wyłącznie na własny użytek.
 7. Czytelnicy korzystający z Biblioteki zobowiązani są do zachowania ciszy i przestrzegania porządku.
 8. Prawo ostatecznej decyzji we wszystkich sytuacjach ma Prorektor ds. Studenckich.

Czytelnia:

 1. Z Czytelni mogą korzystać Czytelnicy Biblioteki PJATK oraz osoby niezapisane do Biblioteki PJATK.
 2. Do Czytelni nie wolno przychodzić w okryciach wierzchnich. Zabronione jest spożywanie jedzenia.
 3. Z pozycji księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, czasopisma itp.) wolno korzystać wyłącznie w Czytelni.
 4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie zbiorów z Czytelni, określając termin takiego udostępnienia.
 5. Czytelnicy Biblioteki mają możliwość wglądu do prac dyplomowych wyłącznie na miejscu, w Czytelni. Zamówienie na udostępnianie prac dyplomowych należy zgłosić drogą mailową. Prac dyplomowych (forma drukowana/ płyta CD) nie można kopiować.
 6. W Czytelni nie ma możliwości kserowania i drukowania dokumentów.

Wypożyczalnia:

 1. Prawo do bezpośredniego korzystania z wypożyczalni Biblioteki mają pracownicy i studenci PJATK.
 2. Wypożyczenia są dokonywane na podstawie okazanej ważnej legitymacji studenckiej.
 3. Książki są wypożyczane:
 • studentom na okres trzech tygodni, maksymalnie 3 książki,
 • pracownikom na miesiąc, maksymalnie 5 książek.
 1. Osoby, które uzyskały zgodę bibliotekarza, mają prawo wypożyczać książki na dłuższy okres.
 2. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo domagać się zwrotu wypożyczonych książek przed ustalonym terminem.
 3. Wypożyczający powinien sprawdzić stan otrzymywanego egzemplarza oraz stan załączników do książki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi w celu ich odnotowania. W przeciwnym wypadku Czytelnik jest za nie odpowiedzialny.
 4. Czytelnik, w momencie wypożyczenia, bierze odpowiedzialność za stan i termin zwrotu książki.
 5. Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia książek – telefonicznie, e-mailowo lub osobiście, w okresie nieprzekraczającym daty zwrotu.
 6. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek, Czytelnik jest zobowiązany uiścić opłatę za każdy rozpoczęty dzień przetrzymania w wysokości 0,5 zł. (pięćdziesiąt groszy).
 7. Opłatę należy uregulować w Bibliotece, nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca od daty jej naliczenia. Wpłacający otrzymuje dowód wpłaty. W przypadku zadłużenia na koncie bibliotecznym nie będą wypożyczane kolejne pozycje.
 8. W zamian za opłatę za nieterminowy zwrot można podarować na rzecz Biblioteki książki o wartości równej wysokości opłaty. Tytuły musi zaakceptować bibliotekarz.
 9. Czytelnik może zgłaszać swoje propozycje zakupu książek lub prenumeraty czasopism za pomocą formularza dostępnego na stronie Biblioteki PJATK lub osobiście.

Wypożyczenia międzybiblioteczne:

 1. Studenci i Pracownicy PJATK mogą indywidualnie dokonywać wypożyczeń ze zbiorów innych bibliotek, z którymi Biblioteka PJATK ma podpisane umowy.
 2. Wypożyczenia międzybiblioteczne dokonywane są na podstawie rewersów międzybibliotecznych uzyskanych w Bibliotece PJATK.
 3. Można uzyskać nie więcej niż 5 rewersów jednocześnie. Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z otrzymanych rewersów w ciągu dwóch miesięcy od daty wydania.
 4. Studenci i Pracownicy PJATK zobowiązują się do przestrzegania regulaminu biblioteki, z której korzystają (m.in. odpowiedzialność za wypożyczone zbiory, uregulowanie ewentualnych opłat za nieterminowy zwrot).
 5. Studenci kończący edukację w Uczelni oraz pracownicy rozwiązujący umowę o pracę z Uczelnią, zobowiązani są do przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub podawanie nieprawdziwych danych powoduje utratę prawa do korzystania z Biblioteki PJATK.

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk stawia na rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych naszych studentów, by mogli efektywnie funkcjonować w wielojęzycznym środowisku. Nasze kursy językowe dostosowane są do poziomu zaawansowania i potrzeb studentów.

 Koordynator lektoratów z ramienia SJO PJATK Gdańsk

mgr Patrycja Kowalak, e-mail: pkowalak@pja.edu.pl

W sprawach związanych z lektoratami prosimy kontaktować się z koordynatorem lektoratów Panią Patrycją Kowalak. 

Dyżury Studium Języków Obcych w Dziekanacie (mgr P. Kowalak)

 • wtorki – 11:15 – 13:15
 • piątek – 11:30 – 13:00  

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

ZAPISY NA LEKTORAT Z JĘZYKA OBCEGO OD 4 SEMESTRU – STUDIA STACJONARNE 2019/2020

Szanowni Państwo,
Od 4 semestru mają Państwo możliwość uczenia się drugiego języka obcego (zamiast języka angielskiego). Proponujemy Państwu naukę języka angielskiego - kontynuacja, języka hiszpańskiego, języka norweskiego lub języka francuskiego. Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 15 osób. Proszę uzupełnić formularz do dnia 21.11.2019r. wpisując język obcy, którego chcą się Państwo uczyć od 4 semestru. W przypadku pytań dotyczących utworzenia nowego lektoratu proszę kontaktować się z Kierownikiem Studium Języków Obcych Panią Patrycją Kowalak (pkowalak@pjwstk.edu.pl).

UWAGA- Po wyborze innego języka obcego niż angielski nie ma możliwości powrotu do grupy z językiem angielskim!

FORMULARZA ZAPISÓW

KOŁA NAUKOWE

Dzięki aktywnemu członkostwu w Kołach Naukowych można rozwinąć swoje zainteresowania, nabyć nowe kompetencje, poszerzyć sieć kontaktów, stworzyć i wypromować projekt, wziąć udział w konkursach, targach, wystawach i konferencjach.

Na PJATK Gdańsk działają następujące Koła Naukowe: 

KOŁO NAUKOWE „HASHCODE”

Skupiamy osoby zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu metod i języków programowania, narzędzi programistycznych. Członkowie naszego Koła są zafascynowani najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi.

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do „HashCode” skontaktuj się z:

NINJA PJATK

NINJA-PJATK jest e-sportową drużyną akademicką, która bierze udział w większości prestiżowych turniejów akademickich w Polsce i nie tylko. Mamy drużyny w CSa, LoLa, R6, Overwatcha i Fortnite. W naszych składach są tylko i wyłącznie studenci PJATK ponieważ warunkiem utworzenia drużyny w poszczególnej grze jest wymóg posiadania w składzie tylko studentów PJATK. Mimo, że drużyna funkcjonuje trochę ponad rok, to już możemy się poszczycić kilkoma sporymi osiągnięciami w kilku tytułach.

Jeśli jesteś naszym studentem i grasz w jeden z poniższych tytułów oraz chciałbyś wstąpić w nasze szeregi to zapraszamy Cię do wypełnienia odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, dzięki któremu będziemy w stanie do Ciebie dotrzeć, a Ty sam zyskasz z tego satysfakcjonujące profity!

Rekrutację do drużyn prowadzimy co semestr. Jeśli będą chętni na otwarcie nowej sekcji, serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Gdzie nas znaleźć
Przewodniczący koła:

ODYSEJA UMYSŁU

 • Jesteś osobą kreatywną?
 • Odnajdujesz się w pracy zespołowej?
 • Lubisz nutkę rywalizacji?

W takim razie zapraszamy do naszej drużyny Odysei Umysłu!

Odyseja Umysłu jest międzynarodowym konkursem kreatywnego rozwiązywania problemów. Uczestnicy rozwijają zdolność logicznego myślenia, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole mierząc się z różnymi, często bardzo abstrakcyjnymi, problemami.

Kontakt: kontakt do nowego przewodniczącego Koła zostanie podany na początku roku akademickiego 2019/20. 

Przeczytaj o sukcesach naszej drużyny:

Wybuch kreatywności i nauka pracy w zespole. Odyseusze spotkali się w Gdańsku- Radio Gdańsk

Nasza drużyna w finale Odysei Umysłu!  

KOŁO NAUKOWE“MOVIE-MY”

To nowo powstające Koło Naukowe. Ma zrzeszać pasjonatów tworzenia filmów. Podczas spotkań studenci zmierzą się z kręceniem krótkich form filmowych, poznają techniki montażu i będą tworzyć efekty specjalne. Mile widziani są wszyscy – niezależnie od doświadczenia lub jego braku! Zapraszamy zarówno studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów jak i Wydziału Informatyki.

Więcej informacji w nowym roku akademickim 2019/20.

AZS PJATK GDAŃSK

Zapraszamy na zapisy do AZS PJATK w Gdańsku. Przyłącz się i walcz razem z nami! 

SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO

Zapisy przeprowadza dr inż. Stanisław Szejko.

Kontakt: stasz@pja.edu.pl lub w pokoju nr 1.

W sezonie 2018/2019 uczestniczył w rozgrywkach 3 LIGI Pomorskiego Związku Brydża Sportowego (6 miejsce) oraz w Akademickich Mistrzostwach Polski w Brydżu Sportowym (14 miejsce w konkurencji TEAM, 14 miejsce w klasyfikacji generalnej uczelni). 

Prezes KU AZS PJATK w Gdańsku

Jakub Pilachowski

e-mail: jakub.pilachowski@pja.edu.pl

 Jak się zapisać?

 1. Skontaktuj się z prowadzącym daną sekcję.
 2. Jeżeli nie jesteś pewien/pewna, lub masz jakieś pytania dotyczące sekcji – pisz śmiało!
 3. Z pozostałymi sprawami prosimy pisać bezpośrednio do Prezesa KU AZS PJATK w Gdańsku.

Pozostałe informacje

 1. Na Akademickie Mistrzostwa Polskie potrzebna będzie legitymacja AZS ISIC.
 2. By otrzymać legitymację należy wypełnić wniosek online: LINK
 3. Wybieramy ubezpieczenie, które nas interesuje, następnie klikamy dalej. W liście rozwijanej „uczelnia” wybieramy: „Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku”.
 4. Po wypełnieniu wniosku drukujemy deklarację ze strony, następnie wraz z nią, składką oraz zdjęciem jak do dowodu/legitymacji studenckiej udajemy się na ul. Uphagena 25 w Gdańsku w celu wyrobienia legitymacji ISIC AZS.

AKADEMICKIE BIURO KARIER

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 09:00 – 14:00
 • Środa 09:00 – 14:00
 • Niedziela (tylko zjazd I roku) 17:30 – 19:00
 • Telefon: 512-957-762
 • e-mail: pkowalak@pja.edu.pl

Zapraszamy do naszej grupy na facebooku: [LINK]Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Zamiejscowy Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku
ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk

Tel: (+48 58) 683-59-87, E-mail: gdansk@pja.edu.pl

PJATK Gdańsk