ZdolniZPomorza.pl
Image

Aktualne nabory

Mamy przyjemność poinformować, że w projekcie „Zdolni z Pomorza-PJATK” planujemy uruchomienie warsztatów tematycznych.

Jest to nowa forma wsparcia, skierowana do grup uczniowskich, które chciałyby przekuć własne zainteresowania naukowe z dziedziny informatyki w swój autorski projekt naukowy. Zespoły projektowe powinny liczyć od 3 do 6 osób.W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie objęci opieką przez Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego.Do konkursu można zgłaszać tylko oryginalne projekty badawcze, tj. takie, które nie były wcześniej realizowane na potrzeby innego konkursu.

Zwycięskie zespoły zostaną wyłonione przez Komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Zamiejscowego Informatyki PJATK w Gdańsku.

Więcej informacji w sekcji warsztaty tematyczne.

O projekcie

Projekt Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych ma na celu pomoc w zdobywaniu ponadprogramowej wiedzy i kompetencji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.

W ramach projektu PJATK będzie realizowało następujące formy wsparcia uczniów uzdolnionych:

 • Spotkania akademickie
 • Warsztaty tematyczne
 • Opiena mentorska
 • Kurs e-Learningowy

Partnerem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w projekcie Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Strona Partnera Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w projekcie Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - www.zdolnizpomorza.pl.

Do pobrania

Wszyscy uczestnicy biorący udział w spotkaniach akademickich w ramach projektu Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zobowiązani są do przyniesienia na spotkanie pięciu pierwszych wypełnionych i podpisanych poniższych załączników. Na dokumentach powinien znajdować się podpis pełnoletniego uczestnika projektu lub w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica/ opiekuna prawnego.

1. Deklaracja uczestnika projektu PDF

2. Formularz Zakres danych osobowych uczestnika projektu powierzonych do przetwarzania w zbiorze: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych (dane wprowadzane do systemu SL2014)

3. Oświadczenie uczestnika projektu 1 PDF

4. Oświadczenie uczestnika projektu 2 PDF PDF

5. Wyjaśnienie dotyczące klasyfikacji DEGURBA (dotyczy pkt. 22 w formularzu zakres danych osobowych) PDF

Regulamin rekrutacji – Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Spotkania akademickie

Spotkanie akademickie 8 czerwca 2019
Kompetencje Społeczne
Poziom: szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa
Temat:  Plakatujemy

 

Spotkanie przybliżyło uczestnikom zagadnienie plakatu i wyrażanie treści za pośrednictwem tego medium. Podczas prezentacji poznali przykłady istotnych realizacji z historii m.in. tzw. Polskiej Szkoły Plakatu czy Szkoły Szwajcarskiej (Swiss Style). Podczas części warsztatowej każdy z uczestników, przy użyciu ograniczonych środków wyrazu podjął próby zmierzenia się z projektowymi wyzwaniami, czego efektem był autorski plakat.Spotkanie akademickie 16 marca 2019
Informatyka
Poziom: szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa
Temat:  Wprowadzenie do programowania mikrokontrolerów

 

W ramach zajęć, szkoleni zostali zapoznani z podstawami elektroniki, tak aby móc samodzielnie zbudować prototyp układu elektronicznego z wykorzystaniem mikroprocesora.W trakcie zajęć zostały wykorzystane rozwiązania Arduino (https://www.arduino.cc/), płytki stykowe i różne komponenty elektroniczne. Wszystko po to, by kursanci mogli samodzielnie złożyć własny prototyp, całość zaś oprogramować kodem napisanym w języku C.Spotkanie akademickie 15 grudnia 2018
Informatyka
Poziom: szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa
Temat:  User Experience w praktyce: jak partycypacyjnie zaprojektować aplikację
mobilną razem z użytkownikiem? 

 

Zapoznanie się z metodami szybkiego projektowania aplikacji (rapid prototyping) ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja człowiek-komputer dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeń. Zastanowienie się jakie czynniki wpływają na to, że postrzegamy dany produkt z obszaru nowych technologii jako użyteczny, funkcjonalny i atrakcyjny. Przetestowanie metody wykorzystujące wiedzę i doświadczenie potencjalnych użytkowników projektowanych przez nas rozwiązań.Spotkanie akademickie 15 grudnia 2018
Kompetencje Społeczne
Poziom: szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa
Temat:  Plakatujemy

 

Spotkanie przybliżyło uczestnikom zagadnienie plakatu i wyrażanie treści za pośrednictwem tego medium. Podczas prezentacji poznali przykłady istotnych realizacji z historii m.in. tzw. Polskiej Szkoły Plakatu czy Szkoły Szwajcarskiej (Swiss Style). Podczas części warsztatowej każdy z uczestników, przy użyciu ograniczonych środków wyrazu podjął próby zmierzenia się z projektowymi wyzwaniami, czego efektem był autorski plakat.

 

Warsztaty tematyczne

Mamy przyjemność poinformować, że w projekcie „Zdolni z Pomorza-PJATK” planujemy uruchomienie warsztatów tematycznych. 

Jest to nowa forma wsparcia, skierowana do grup uczniowskich, które chciałyby przekuć własne zainteresowania naukowe z dziedziny informatyki w swój autorski projekt naukowy. Zespoły projektowe powinny liczyć od 3 do 6 osób. W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie objęci opieką przez Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego. Do konkursu można zgłaszać tylko oryginalne projekty badawcze, tj. takie, które nie były wcześniej realizowane na potrzeby innego konkursu. Zwycięskie zespoły zostaną wyłonione przez Komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Zamiejscowego Informatyki PJATK w Gdańsku. 

Wnioski aplikacyjne (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy wysłać w wersji elektronicznej (format pdf.) na adres: mkobylinska@pjwstk.edu.pl, do dnia 30 września 2019 r.

Propozycje projektów uczniowskich muszą zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. temat projektu, opis projektu i jego planowane efekty (np. publikacja naukowa, algorytm, prototyp urządzenia itp.),
 2. skład osobowy zespołu i opis jego doświadczeń (udział w olimpiadach wiedzy, kółkach naukowych, zrealizowane projekty naukowe itp.),
 3. wstępny harmonogram realizacji projektu (musi obejmować okres do 30.11.2019 r.),
 4. wstępny budżet projektu wraz z informacjami o wymaganych zakupach materiałów i wyposażenia, jak również wskazanie zakresu oczekiwanego wsparcia ze strony PJATK (kwota do 4 000,00 zł – o zasadności kosztów decyduje Komisja i opiekunowie zespołów projektowych).

Najciekawsze projekty, które zostaną skierowane do realizacji otrzymają opiekuna spośród pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów PJATK. W trakcie fazy realizacyjnej projektów uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach i warsztatach (3 zjazdy weekendowe w PJATK w Gdańsku). Część z zajęć będzie związana z tematyką uczniowskich projektów naukowych.

Planujemy także zorganizowanie zajęć dodatkowych z doradcą zawodowym i specjalistą od praw własności intelektualnej. To właśnie w trakcie tych zajęć uczestnicy będą mieli możliwość przekonania się, że sukces projektu naukowego w jednakowym stopniu zależy od poprawnej pracy i komunikacji w grupie, umiejętnego rozwiązywania konfliktów, jak też od samego świetnego pomysłu. Zajęcia z doradcą ds. praw własności intelektualnej umożliwią uczestnikom zapoznanie się z perspektywami objęcia ochroną prawną rezultatów projektów, czy też pomogą zorientować się w perspektywach komercjalizacji efektów prac badawczo-naukowych. Po zakończeniu fazy realizacyjnej uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania przed rówieśnikami swoich wyników na najbliższym spotkaniu akademickim w PJATK. 

Warsztaty tematyczne mają za zadanie umożliwić uczniom udział w całym cyklu życia projektu naukowego, od etapu aplikowania o grant badawczy (tak jak do instytucji publicznej, czy prywatnego sponsora), przez fazę realizacyjną i prezentacyjną, aż do etapu komercjalizacji wyników badań naukowych.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pczapiewski@pjwstk.edu.pl lub pod numerem telefonu 512 163 585. Szczegóły w Regulaminie konkursu.

Zachęcamy do uczestnictwa!!!

Opieka mentorska

 

Więcej informacji wkrótce.

Kontakt

W sprawach zapisów:

 • Monika Kobylińska
 • E-mail: mkobylinska@pja.edu.pl
 • Telefon: 512 163 585
 • godz. 9:00-15:00
Image
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Zamiejscowy Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku
ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk

Tel: (+48 58) 683-59-87, E-mail: gdansk@pja.edu.pl

PJATK Gdańsk